O NÁS

Vážení klienti,

ráda bych Vás informovala o změnách, které nastávají v systému poskytování péče v ordinaci Blackdent. 
Důvodů, které mě vedly k jejich zavedení, je hned několik. Moderní postupy ve stomatologii, jejichž zásadami se chci při péči o Váš chrup řídit, nezbytně vyžadují dostatečný časový prostor. Také je pro mě velmi podstatné, abyste se při ošetření cítili komfortně a mnou poskytované služby byly na co možná nejvyšší úrovni. 
Z těchto důvodů dojde k hlavní změně při provádění Vaší preventivní prohlídky. Její součástí bude podrobná prohlídka chrupu, v případě potřeby zhotovení OPG a i.o. rtg snímků a diagnostika případných potíží.  
K jejich řešení bude poté určen konkrétní termín výkonu – jedná se např. o sanaci kazu, extrakci zubu, endodontické ošetření, zhotovení protetické práce apod. 
V případě ošetření dětí mohou být některé určené výkony (zejména v mléčném chrupu) provedeny již v průběhu preventivní prohlídky, rozhodující bude časová náročnost výkonu.
Věřím, že se mi z Vaší strany dostane pochopení a respektování vzniklé situace. 
Vaší dlouhodobé přízně a důvěry si velmi vážím a právě proto k výše zmíněnému dochází. Aby Vaše spokojenost byla co možná nejvyšší a mnou odvedená práce co možná nejkvalitnější. 
S úctou 
MUDr. Kateřina Černá Naše stomatologická ordinace je ambulantním nestátním zdravotnickým zařízením, zaměřeným na poskytování preventivní, diagnostické a léčebné péče. Ordinaci jsme otevřeli v červnu roku 2009 s cílem nebýt jen úzce specializovaným pracovištěm řešícím pouze izolovaný problém, ale zařízením „rodinným“, které se postará o potřeby pacientů všech věkových kategorií. 

Interiér čekárny i ordinace je laděn do příjemných barev. S ohledem na naše dětské pacienty jsme do čekárny umístili dětský koutek. 

Moderní vybavení ordinace se snažíme stále doplňovat novými materiály i přístroji. Ze stávajících jsou důležité především digitální zobrazovací rtg přístroj (dokážeme tak odhalit např. kazy v místech nepřístupných lidskému zraku, snižujeme dávku záření v porovnání s klasickými rtg přístroji), dále VDW endomotor (ke strojovému opracování kořenových kanálků), apexlokátor Raypex (pomáhá nám určovat délku kořenových kanálků - doplňuje a někdy nahrazuje rtg vyšetření), přístroj Pentamix (slouží k míchání otiskovacích hmot). K dispozici máme implantologické instrumentárium, přístroj zhotovující dlahy pro sportovce a dlahy proti skřípání zubů, a také přístroj k plnění kořenových kanálků teplou gutaperčou ( BeeFill ). Použitím lupových brýlí Eye Mag Smart fy Zeiss zvyšujeme preciznost našich prací, stejně tak zajištěním tzv. suchého pole pomocí kofferdamu ( tenká latexová blána).
 Samozřejmou výbavou zubní soupravy je kvalitní ultrazvuk, polymerační lampa, intraorální kamera a obrazovka. Pro šetrnější preparaci již nepoužíváme turbínovou vrtačku, ale mikromotor s vysokootáčkovým kolénkem. Sterilizaci provádíme v autoklávu. 

Stomatologické technologie, materiály i pracovní postupy se neustále zdokonalují a je důležité s nimi držet krok. Snažíme se pracovat co nejpečlivěji, s maximální precizností a kvalitou. Pokud je to možné, chceme vyhovět vašim přáním a požadavkům. V tomto směru je nejpodstatnější udržovat naše odborné znalosti na úrovni současné vědy a tyto získávat dalším vzděláváním, neustále se zdokonalovat a rozvíjet. Součástí je i spolupráce s ostatními kolegy a vzájemná mezioborová spolupráce (u nás především ortodoncie a parodontologie). 

Toto vše spolu s citlivým přístupem k pacientům by mělo vést ke společnému cíli: pro pacienty větší pohodu a spokojenost a pro nás radost z profesionálně vykonané práce.
NÁŠ TÝM

MUDr. Kateřina Černá
Lékař

Vystudovala LF MU v Brně, kde promovala v roce 2000. V letech 2000 -2004 pracovala v privátní ordinaci praktického zubního lékaře se zaměřením na stomatochirurgii a implantologii v Blansku, kde pod vedením lékaře - učitele úspěšně složila kolokvium a získala licenci (2002). V následujících letech se věnovala dalšímu vzdělávání, díky němuž dosáhla odbornosti praktický zubní lékař (2005), byla zařazena do programu k rozšíření své odbornosti na zubní lékař- stomatochirurg. V letech 2005 - 2007 pokračovala v práci již v Brně, taktéž v privátní ordinaci. Poslední dva roky před otevřením vlastní praxe působila v Brně ve stomatologickém centru zaměřeném především na nadstandardní stomatologii, kde získala další zkušenosti hlavně v oblasti estetické stomatologie a implantologie. Je členkou České stomatologické komory a České stomatologické akademie.Kateřina Klimšová
Zdravotní sestra

Je novým členem dentálního týmu. Ovládá perfektně 4-ruční spolupráci a je tak nepostradatelným prvkem pro lékaře. Svým vlídným přístupem se postará o to, abyste se u nás cítili co nejlépe. Má mnoho zkušeností s prací s dětmi, handicapovanými, s těžce nemocnými i stárnoucími spoluobčany. 


Lucie Zemanová
Asistentka

Jako asistentka se stará o bezproblémový chod ordinace, organizuje objednávkový systém,věnuje se mailové komunikaci, sociálním sítím, aktualizuje webové stránky. Stará se o materiálové a přístrojové vybavení ordinace, vede veškerou agendu nutnou pro provoz praxe. Zajišťuje, aby se lékař mohl plně věnovat pacientům.


MDDr. Sára Jamali
Lékař

Je absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. 
Účastnila se kongresů Dental Summit, International Dental Student Congress, FDI Annual World Dental Congress (Polsko), IADS Annual Meeting (Polsko) aj. 

Absolvovala praktické workshopy Adhezivní materiály 3M či Kompozitní materiály 3M. 
Působila také jako 1. viceprezident Sdružení studentů stomatologie ČR a byla členkou organizační skupiny International Dental Student Congress. 

Praxe: Jagellonská Univerzita, Lékařská fakulta, Krakow, Polsko; Zubní laboratoř FNUSA, Brno; Školení ústní hygieny pro děti v MŠ a ZŠ; Pohotovost, Úrazová nemocnice Brno

Mluví česky, anglicky, španělsky, italsky. 


Dominika Jiráčková
dentální hygienistka

a bez textu


Externě spolupracujeme s několika stomatologickými centry:
Implantologie: Syndenta ( MUDr. Kořínek), Diobe (MUDr. Čáslava)....
Ortodoncie: MUDr. Hana Brhelová, MUDr. Inessa Dospíšilová, MUDr. Michaela Petrová, MUDr. Bryšová...
Parodontologie: MUDr. Veronika Filipová, MUDr. Lenka Čermáková, MDDr. Jiří Otrusina ...

Spolupracujeme s těmito  laboratořemi:
1/ DTD laboratoř ( fixní protetika)
2/ Dana Šandová ( snímací protetika)

Kontinuální vzdělávání:
10/ 2000 Úvodní kurz PZL
11/ 2000 Kompozitní materiály - MUDr. Peřinka
11/ 2000 Fixní protetika - MUDr. Brandejs 
11/2000 Zlín dental 2000
01/2001 Dětská stomatologie
04/2001 Základy parodontologie - MUDr. Korábek
04/2001 Protetické ošetření - MUDr. Brandejs
04/2001 Náhlé příhody,kolemčelistní záněty - MUDr. Šťastný
03/2001 Řízená tkáňová regenerace - MUDr. Fassman
05/2001 Zasedání stomatologické akademie
06/2001 Ošetření dětského pacienta
06/2001 Endodoncie - MUD. Kašťáková
09/2001 Amalgám - MUDr. Bartoň
09/2001 Endodncie - praktika - MUDr. Peřinka
09/2001 Amalgám - praktický kurz
10/2001 Hygiena práce - MUDr. Gojišová
12/2001 Komplexní vyšetření pacienta
12/2001 Indikace materiálů v protetice - MUDr. Brandejs
12/2001 Praktický kurz - protetika
02/2002 Amalgám I - MUDr. Sedelmayer
04/2002 Indikace výplňových materiálů - skloionomerní cementy - MUDr. Mach
04/2002 Ortodontické minimum - MUDr. Koťová
05/2002 Podnikatelské minimum - Ing. Šusta
05/2002 Komunikace s pacientem, etika
03/2002 Implantologie a praxe
05/2002 Endodoncie a praxe
09/2002 Kutnohorské stomatologické dny
10/2002 Parodontologie v běžné praxi - MUDr. Slezák
10/2002 Základy gnatologie, použití obličejového oblouku
11/2002 Středoevropské sympozium VI.Brněnské implantologické dny
01/2003 Celkové náhrady - gnatologie v praxi - MUDr. Kunkela
04/2003 Sympozium o prevenci
09/2003 Ergonomie a řízení praxe
10/2003 Kongres Pražské dentální dny
12/2003 Chirurgie- téma č.6 - MUDr. Foltán
02/2004 Chirurgie- téma č.1+2 - MUDr. Machálka
03/2004 Aktualizace vědomostí z vnitřního lékařství
03/2004 Radiační ochrana ve stomatologii
04/2004 Chirurgie- téma č.9 - MUDr. Mazánek
05/2004 Chirurgie- téma č.4 - MUDr. Steklý
05/2004 Chirurgie- téma č.10 - MUDr. Šimůnek
11/2005 LED polymerace a moderní postupy v estetické stomatologii
04/2007 Chirurgie- téma č.3 - MUDr. Nedvědová
11/2007 Augmentační techniky, diagnostika a léčba onemocnění čelistního kloubu - MUDr. Čáslava, MUDr. Liberda
11/2007 Chirurgie- téma č.7 - MUDr. Bartáková
03/2008 Výplňové materiály pro moderní praxi - MUDr. Mach
06/2008 Výhledy a trendy v estetické stomatologii a implantologii
06/2008 Legislativa
10/2008 Kongres Pražské dentální dny
1-5/2009 20 dní praktických stáží v orální chirurgii
01/2009 Implantologický seminář
04/2009 Cerec intro - MUDr. Kunkela
10/2009 Kongres Pražské dentální dny
01/2010 Stomateam Forum:Mezioborová spolupráce ve stomatologii
03/2010 Jarní stomatologické fórum(Lékař+sestra)
10/2011 Kongres Pražské dentální dny
11/2011 Kongres Competence in Esthetics 2011, Vídeň
03/2012 Otisk elastomery od A do Z. MUDr. Nožička
03/2012 Senioři a miniimplantáty - MUDr. Barták
03/2012 Právní minimum ve stomatologii - Mgr. Piknová
10/2012 Implantologický den na Brněnské přehradě (Dr. Černá, Dr. Žižlavská)
10/2012 Náhlé příhody ve stomatologické ordinaci (Dr. Žižlavská, A. Guthová)
10/2012 Dental Summit 2012 (Dr. Černá)
10/2012 Konference pro dentální hygienistky Praha Stomateam (A. Paroulek)
11/2012 Zlín Dental Show (Dr. Černá, Dr. Žižlavská, A. Guthová)
11/2012 Podzimní stomatologické fórum (Dr. Žižlavská, A. Guthová)
03/2013 Fasety-lépe a jinak,Dr.Hajný (Dr. Černá,Dr. Žižlavská,D. Fišer)
04/2013 Imlantologie 2013-kongres Praha,Lasak (Dr. Černá)
06/2013 Adhesive restorations -dr.Pascal Magne (Dr.Černá)
10/2013 Dental Summit (Dr.Černá)
11/2013 Adhesive restorations -dr.Markus Lenhard (Dr.Černá)
11/2013 Zlín Dental Show (Alena Guthová)
11/2013 Endodontické ošetření- dr.Diviš (Dr.Černá)
2017 P. Magne
2016,2017 O. Adam
2017 Dental Summit Praha
KONTAKT
MUDr. Kateřina ČERNÁ
praktický zubní lékař, stomatochirurg

Chudčická 5 
Brno - Bystrc/ Kamechy
635 00


ORDINAČNÍ HODINY
PONDĚLÍ: 8.00 - 15.00
ÚTERÝ: 11.00 - 18.00
STŘEDA: 07.30 - 15.00
ČTVRTEK: 07.00 - 14.00
PÁTEK: 07.00 - 12.00Dentální hygiena
dle objednání
© 2020 blackdent.cz